Disclaimer

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Optiek Vanoverschelde kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Optiek Vanoverschelde. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optiek Vanoverschelde verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Optiek Vanoverschelde u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Optiek Vanoverschelde tegen aanspraken van derden.

 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Optiek Vanoverschelde

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Optiek Vanoverschelde-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Optiek Vanoverschelde-site moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Optiek Vanoverschelde.

 

1.4. Links naar websites beheerd door derden

De Optiek Vanoverschelde-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Optiek Vanoverschelde controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwalteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Optiek Vanoverschelde en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat Optiek Vanoverschelde de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

1.5. Aansprakelijkheid van Optiek Vanoverschelde

De informatie op de Optiek Vanoverschelde-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Optiek Vanoverschelde streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Optiek Vanoverschelde hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

1.6. Prijssetting op deze website

Al de vermelde gegevens kunnen ten allen tijde door Optiek Vanoverschelde worden aangepast. De prijzen zijn richtprijzen en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Op zoek naar een nieuwe bril? Ontdek ons ruime aanbod wij helpen u graag verder. Kom gerust naar onze winkel. Bestel hier uw contactlenzen online!


Maak een afspraak